IKS

Vikram Shankar (Silent Skies) [Rozmowa, Interview]

1 września ukazał się trzeci album duetu projektu Silent Skies „Dormant”. Zawiera dziesięć oryginalnych kompozycji oraz trzy wersje coverów (Linkin Park „Numb”, Iron Maiden „The Trooper”, Bruce Springsteen „Dancing in the Dark”). Silent Skies to duet, który tworzą Tom S. Englund, znany z Evergrey oraz Vikram Shankar, kompozytor i pianista współpracujący m.in z zespołem Redemption. Dzięki uprzejmości wytwórni Napalm Records miałem możliwość zadania kilku pytań Vikramowi Shankarowi. Dowiedziałem się, jakich nowych instrumentów używali podczas nagrywania albumu i jaki wpływ na resztę albumu miała praca nad coverami.

Cześć Vikram, jak się czujesz tuż przed premierą Waszego nowego albumu „Dormant”? 

 

Jesteśmy niesamowicie podekscytowani! Ten album stanowi krok naprzód dla nas w każdy możliwy sposób i nie możemy się doczekać, aż świat usłyszy naszą nową muzykę.

 

Na waszym nowym albumie znajdują się trzy covery. Świetnie komponują się z waszymi własnymi piosenkami, szczególnie jeśli chodzi o teksty i melodie. Czy te covery miały jakiś wpływ na wasze własne utwory, czy też aranżowaliście je już po powstaniu oryginalnych piosenek Silent Skies?

 

Covery pojawiły się po lub w trakcie procesu pisania i produkcji piosenek. Z pewnością wywarły pewien wpływ na nasz oryginalny materiał, ponieważ techniki projektowania dźwięku, produkcji, jakie zastosowałem w trakcie pracy nad coverami, wykorzystałem później w naszych własnych utworach. W szczególności pomysłowe wykorzystanie syntezatorów modułowych Eurorack jak i samą koncepcję projektowania dźwięku.

 

Jak wyglądała Wasza współpraca z Tomem w trakcie pisania muzyki i tekstów?

 

Praca nad „Dormant” była w całości oparta na współpracy. Tom miał duży wpływ na muzykę i produkcję. W drugą stronę podobnie, zarówno Tom i ja pracowaliśmy na ZOOMie, aby udoskonalić każdą melodię wokalu i każdy tekst.

 

Czy podchodziliście do pracy na „Dormant” inaczej niż dotychczas? Chcieliście, żeby ten album brzmiał inaczej w jakimś stopniu?

 

Chcieliśmy dać z siebie wszystko, co oznaczało nie tylko tworzenie możliwie najlepszej muzyki, ale także możliwie najświeższej muzyki. W tym celu pozwoliliśmy sobie na wiele twórczych eksperymentów i użyliśmy wszelkiego rodzaju instrumentów, których nigdy wcześniej nie mieliśmy, na przykład shakuhachi [japoński flet prosty wykonany z bambusa – przyp. red.], gitary elektryczne, mandolina, flet prosty sopranowy i altowy. Chcieliśmy eksplorować różne nowe sposoby wyrażania naszej muzykalności.

 

Co szczególnie ekscytuje cię, kiedy piszesz nową muzykę?

 

Najbardziej jestem podekscytowany możliwością zrobienia czegoś nowego, co jednocześnie oddaje moją osobę w danym momencie. Jeśli będę dość szczery co do tego, kim jestem, co mnie inspiruje, to wierzę, że finalny wynik mojej pracy będzie najlepszy z możliwych.

 

 

Jakie są plany Silent Skies na przyszłość dotyczące nowej muzyki? Słyszałem, że ty i Tom macie już napisane kilka piosenek na czwarty album.

 

Pracujemy nad większą ilością muzyki. W dalszym ciągu będziemy się rozwijać, wypuścimy więcej nowej muzyki w najbliższej przyszłości. Myślę, że w jeszcze mocniejszym stopniu poszerzy definicję tego, czym jest i czym może być Silent Skies.

 

A co z występami na żywo? Będzie miała miejsce trasa koncertowa Silent Skies promująca nowy album?

 

Chcielibyśmy występować na żywo, zawsze to robiliśmy i mamy nadzieję, że będziemy to robić w najbliższej przyszłości! Więcej informacji wkrótce!

 

Jakich nowych artystów poleciłbyś?

 

Mogę polecić  kilku niekoniecznie nowych artystów, ale być może nowych dla słuchaczy: Olafur Arnalds, Lisa Bella-Donna, Johann Johannsson, Max Richter, Sleep Token…

 

Jakie są Twoje inne zainteresowania oprócz muzyki? Czy zajmujesz się innymi formami sztuki?

 

Moim głównym zajęciem jest muzyka. Nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Lubię też inne formy sztuki: kino, literaturę, a nawet gotowanie, które uważam za formę sztuki. Ale muzyka to moje serce i dusza, moja obsesja…

 

Rozmawiał: Paweł Zajączkowski


 

ENGLISH VERSION

On September 1st, the Silent Skies duo’s third album „Dormant” will be released. It features ten original compositions as well as three cover versions (Linkin Park “Numb”, Iron Maiden “The Trooper”, Bruce Springsteen “Dancing in the Dark”). Silent Skies is a duo consisting of Tom S. Englund, known from Evergrey, and Vikram Shankar, a composer and pianist cooperating, among others, with the band Redemption. Thanks to Napalm Records I was able to ask Vikram Shankar a couple of questions which you can read below.

Hello Vikram, how do you feel before the release of Silent Skies new album „Dormant”? 

 

We are tremendously excited! This album represents a step up in every way for us and we cannot wait for the world to hear what we have done.

 

There are three cover songs on your new album. They blend really well with your own songs speaking of lyrics and the melodies. Did those covers have any impact on your own compositions or did you arrange them after the original Silent Skies songs?

 

These covers came either after or during the songwriting and production process. Certainly they did have some influence insofar as many sound design and production techniques I used in these covers I would go on to apply on Dormant, most notably inventive use of Eurorack modular synthesizers and sound design.

 

How did you work with Tom this time speaking of writing music and lyrics?

 

Our work on Dormant was wholly collaborative. Tom had a lot of impact on music and production, and he and I worked together in tandem on Zoom to refine every vocal melody and every lyric.

 

Did you approach „Dormant” differently minding your previous work? Did you want this album to sound any different?

 

We wanted to push ourselves, which not only meant making the best music possible, but also the freshest music possible. To that end we indulged in a lot of creative experimentation and we used all kinds of instruments we never have before: shakuhachi, electric guitars, mandolin, soprano and alto recorders, etc. We wanted to push further the different ways that we articulate our musicality.

 

What are you most excited about when writing new music?

 

I am most excited about making something fresh that captures who I am in any given moment, and if I am radically honest with the world about who I am and what is inspiring me, I believe the result will be the best possible.

 

What are your future plans for new music? I heard that you and Tom have a couple of songs already written for the fourth album. 

 

We have more music in the works – we will continue to push ourselves, release more music in the near future, and this music will further expand the definition of what Silent Skies is and can be.

 

How about live performances? Is there going to be a Silent Skies tour promoting this album?

 

We would love to perform live, always have, and will hopefully be doing so in the near future! Stay tuned for more information…

 

What new artists would you recommend to follow lately?

 

I can recommend these artists (not necessarily new, but perhaps new to listeners): Olafur Arnalds, Lisa Bella-Donna, Johann Johannsson, Max Richter, Sleep Token.

 

What are your other hobbies besides music? Are you involved in art in any different way than music?

 

My primary life occupation is music, not just professionally but personally. I also enjoy other forms of art: cinema, literature, even cooking I feel is a form of art. But music is absolutely my heart and soul and my obsession.

 

Paweł Zajączkowski

 


 

Obserwuj nas w mediach społecznościowych:

👉 Facebook

👉 Instagram

👉 Twitter

IKS
Udostępnij i poleć znajomym!

Dodaj komentarz